Читалището спечели нов проект

от | авг. 3, 2020 | Новини | 0 коментари

Читалището ще получи финансиране в размер на 4 356 лева, по проект „От раклата на баба до музейната витрина – Х години доброволческа, събирателска дейност в село Лозен, Хасковско“, финансиран от Министерство на културата.

Проектът предвижда да се организира изложба, посветена на кръгла годишнина от учредяването на обществена музейна колекция „Музей на село Лозен“, която функционира към Народно читалище „Просвета-1925“ в селото ни от 2010 година насам. 

Чрез изложбата ще покажем цялостната дейност на музейната колекция, която включва освен събирателска и изследователска дейност.

В концепцията на изложбата е заложено представянето на отличителни женски, мъжки и детски традиционни облекла от Хасковския край, от края на XIX до началото на ХХ век, пазени във фонда на музейната колекция. 

 

Ще бъде представен Дигиталният архив, позициониран в уеб страницата на Музей на село Лозен (www.lozenmuseum.com), който обхваща 523 дигитализирани архивни документа и 29 архивни фотоматериала.

Към музея в село Лозен работят специалисти, които възстановяват стари, изчезнали костюми, или такива, които вече не се срещат в цялостен вид. Тяхната работа ще бъде представена по време на изложбата, с експонирането на саян костюм, от края на XIX век, на малоазийски преселници в днешното село Бисер, общ. Хармнали.

По време на изложбата ще бъдат организирани творчески работилници. Семинарите ще бъдат насочени предимно към младото поколение, а така също и към по-възрастните посетители на експозицията, които прявяват интерес. Занятията ще бъдат водени предимно от майстори, членове на Регионалните занаятчийски камари в Хасково и Бургас. Възрастни хора, представители на локалната общност, които все още имат какво да предадат като знания и умения, също ще се включат в работилниците.

Ще бъде представена книгата „Културно наследство на село Лозен, Хасковско”, която включва материали от теренни проучвания на селото и други изследвания, имащи отношение към културно-историческото наследство на Лозен. Книгата е резултат от почти 10-годишен труд на уредника на музея. 

Експозицията се очаква да бъде открита в началото на септември тази година.  

 

error: Content is protected !!