Читалището в Лозен спечели финансиране за свой проект

от | мар. 18, 2018 | Новини | 0 коментари

Народно читалище „Просвета-1925“ с. Лозен кандидатства с проект „Хлябът и подницата – традиция и наследство в село Лозен, Хасковско“ по обявената покана на програма „Читалища“, инициирана от фондация „Пловдив 2019“. Носителите на обичая за приготвяне на подници са важен елемент от нематериалното културно наследство на с. Лозен. Те допринасят за осъзнаването на неговата значимост и диалогичност, и са свидетелство за човешката креативност. Проектът предлага пресъздаването на традиционна и характерна за региона трудова практика с привличането на разнообразни публики и участници.

Проектът предлага интересен начин на популяризиране и подчертаване на идентичността. В контекста на прорамата Европейска столица на културата, той ще има възможност да разшири обхавата на публиките и на международно ниво, и с това да допринесе за Европейското измерение като цяло на инициативата.

Проектът ще се реализира в партньорство с Народно читалище „Изгерв-1928“ с. Сладун, като лозенското читалище ще бъде водещ партньор. Финансирането е на обща стойност от 2 000 лева.

error: Content is protected !!