Разграбиха библиотеката към читалището

от | фев. 26, 2018 | Новини | 0 коментари

Не е за вярване, но е факт! Българи разграбват българско читалище с близо 90-годишна история. До ръководството на читалището постъпва сигнал, че са влезли в библиотеката и приготвят книгити и останалото движимо имущество за изнасяне.
Всичко започва със Заповед РД-009/12.01.2012 г. на кмета на Община Любимец, с която е назначена комисия за извършване на инвентаризация на имуществото и касовите документи на Народно читалище „Просвета-1925“ с. Лозен.
Със същата заповед, Комисията се задължава да представи доклад за резултатите от проверката в срок до 17.01.2012 г.
Проверката е извършена противозаконно на 16.01.2012 г. след което с Констативен протокол от 16.01.2012 г. е запечатано общинското помещение, цитирам, „в което има уредена библиотека с неустановена собственост“.
Въпреки, че читалищното настоятелство предостави на общината инвентарни книги, доказващи собствеността на книгите и останалото имущество в библиотеката, общинската администрация реши да остави помещението запечатано!
И така до 13 февруари тази година, когато кметът на с. Лозен – г-н Ангел Гинев, заедно с Георги Николов Христозов, Юрдан Димитров Радичев и Георги Марков Латков, влизат в помещението и започват да разграбват книгите и имуществото на читалището, находящо се в библиотеката, като ги опаковат в чували и ги приготвят за изнасяне. След като настоятелството узнава за самоуправството от страна на кмета на с. Лозен – Ангел Гинев, сигнализира на телефон 112. Не последва никаква реакция от спешния център. Отново потърсихме помощ на тел. 112, от където ни заявиха, че полицията е потърсила кмета на с. Лозен, който е техен бивш колега, а г-н Гинев от своя страна е обяснил, че няма нужда да вземат под внимание сигнала и че случващото се става по негово разпореждане.
Всички читалища, включително и нашето сме самостоятелни юридически единици по смисъла на Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел! Ето защо ние, читалищните настоятели на Народно читалище „Просвета-1925“ с. Лозен, общ. Любимец, определяме действията на кмета на с. Лозен – Ангел Гинев, като самоуправство!
За престъплението са сигнализирани медиите в страната, Министерство на културата, а също така е подадена жалба до Районна прокуратура гр. Свиленград.
В същото време, книгите и имуществото ни от библиотеката са откраднати!
Силно се надяваме на правосъдната ни система да докаже, че живеем в демократична държава!!!

error: Content is protected !!