ЧИТАЛИЩЕТО С НОВО ОТЛИЧИЕ

Диплома за цялостна дейност по съхраняване, съживяване и популяризиране на фолклора и културните традиции получи Народно читалище „Просвета-1925“ село Лозен, общ. Любимец. Отличието идва в резултат на дългогодишната съвместна работа между читалището и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Дипломата бе връчена от доц д-р Валентина Ганева-Райчева по време на Х-то юбилейно издание на Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ в село Лозен. Читалището в село Лозен близо десетилетие работи съвместно с ИЕФЕМ. Институтът е партньор на Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“.

error: Content is protected !!