История на читалището

  Народно читалище „Просвета“, със своята вече над 90 годишна история се изгради като просветен, духовен и културен център в с. Лозен.  

   Читалището е основано през 1925 година. През всичките тези години на съществуване, читалището играе важна роля в обществения живот на с. Лозен, като устойчива културна институция със специфична мисия  за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията ни. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета на читалището.  През своята 90 годишна история читалището има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората.   

     Първоначално читалището се е помещавало в дюкяна на Трифон Димитров Кючюков. През 1933 година се мести в училището, а през 1953 година – в бубарницата на Ангел Слънков (сега кметство на селото), където на първия етаж се е помещавала библиотеката. През 1955 година, с доброволен труд и дарения от жителите на с. Лозен е построена днешната читалищна сграда. Читалищния салон разполага със 100 места, от които 80 в салона и 20 на балкона. Сцената заема площ от 36 кв. м. 

За Библиотеката

  Библиотеката е създадена още със самото читалище. Първоначално библиотечният фонд наброява около 630 тома литература, които са дарени от жителите на с. Лозен. За съжаление много от литературата след 9 септември 1944 г. е изгорена и по този начин е унищожена много ценна литература, в това число и историята на с. Лозен от 1933 г.  През 1981 година библиотеката е преместена в сградата на детската градина на първия етаж. Библиотечният фонд тогава наброява  5993 тома литература, а в днешни дни – 3865 тома. Днес библиотеката е единствената функционираща в селата от община Любимец. 

     Към Читалището са били сформирани група за автентичен фолклор от 25 жени, които са изучавали народните песни, типични за нашия край и група за народни обичаи от 20 жени, които са изучавали местните обичаи.

    В по-късен план читалищната дейност в селото замира, а през средата на 2007 година Читалището отново е възродено от група млади ентусиасти и родолюбци.    

За Ансамбала

В момента в Читалището има сформирана Ансамбъл за изворен фолклор, който през 2011 г. е сертифициран като представителен от ЮНЕСКО и IOV, Група за автентичен фолклор и трио „Тракийци“ за обработен фолклор.  През 2004 година в етнографския комплекс Етъра е изпълнен обичаят „Ирминден“, обичай типично лозенски, който дава представа за житието и битието на нашите баби и прабаби, а през юни 2007 година обичаят е изпълнен в Регионалния Етнографски музей в гр. Пловдив, по повод 90 годишния юбилей на музея. На празника присъстват Президента на Република България, Министърът на културата и редица учени етнографи

За фестивал „Кехлибарен грозд“

 От 2010 г. екипът на Народно читалище „Просвета-1925” е организатор на Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд”, който се провежда ежегодно в гр. Харманли. Всяка година на сцената на фестивала, в трите фестивални дни, участват над 1600 души – танцови състави и клубове, ансамбли, певчески групи, индивидуални изпълнители, групи представящи народни обичаи, легенди и предания, народни хорове и оркестри.                            

 Фестивалът е с конкурсен характер и участниците се състезават за златен, сребърен и бронзов медал в различните категории. Ще бъдат връчени и специални награди, както и Приз на фестивала.              

 Целта  на фестивала е да съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на България. Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхраним и предадем живото нематериално културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни . Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално – песенно изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществено признание. Насърчаване приемствеността на младото поколение.                                                        

 През годините изградихме солидни партньорства с различни културни институции като Министерство на културата, Института за 0етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН, Съюза на българските композитори и др.                                                            

 Във фестивала вземат участия както самодейни състави от читалищата в страната, така и много млади изпълнители на български фолклор от националните музикални училища.  За петте години фестивала се превърна в емблематичен за региона ни и се утвърди на национално ниво. Наред с многото нови участници, които привличаме с всяка изминала година, групите които са участвали през годините, очакват с нетърпение поредното издание на фестивала и участват отново с голямо удоволствие. И така в петте издания на фестивала участниците са над 4300 души. Всичко това безспорно говори за нивото на конкурса и е най-индикативният, най-отличителният показател за значимостта на фолклорния фестивал, както от страна на участниците, така и за местната общност.                                                     

Националният фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ е и уникален със специфичната си мисия, която изпълнява, а именно издирването, съхраняването и популяризирането на уникалното ни нематериално културно наследство, участващо в изграждането на националната ни идентичност. Чрез фестивалът се провокира интересът в хората и особено у младите към самобитността, към традицията. 

Д-р Анюта Лозева

Почетен член

 Дипломиран лекар в Медицинска Академия София на 12.03.1981 г.  Призната специалност по детски болести от Висш медицински институт, Медицинска Академия София на 03.06.1988 г.  Завършена магистратура по Стопанско управление – Здравен мениджмънт ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ от 30.06.2007 г. 

От 17 март 2010 г. е почетен член на Народно читалище „Просвета“ с. Лозен за изключителни заслуги към читалището.

Розалина Гогова

Почетен член

Етнограф – дългогодишен Главен уредник в Отдел „Етнография“ на Хасковския регионален исторически музей. 

Настоятелство

Председател  

Димитрина Петрова

Секретар Христо Янъков

Член Мария  Миланова

Член Ангел Георгиев


Член София Станева

Проверителна комисия

Член Марийка Атанасова 

Член Люба Павлова


Член Марийка Кондова

Устав и Доклад

Народно читалище „Просвета – 1925“

Мисия: Да съхранява националното културно наследство, да култивира благоприятна среда за личностно и ценностно развитие у човека!

error: Content is protected !!