Музей на село Лозен

  Музеят на село Лозен към Народно читалище „Просвета-1925” е уреден в дюкяна на дядо Слави, строен в началото на ХХ век.

      Сградата се намира в централната част на селото /на стария площад/. Музеят е на един етаж, а изложбената площ е 70 кв. м

  Етнографската експозиция разполага с над 500 експоната, свързани с бита и културата на населението на с. Лозен.

       В нея са включени хоризонтален тъкачен стан, рудан /чекрък/, ръчен дарак, синия /софра/, люлка за бебе, вайница /проходилка/, уреди за месене на хляб, селскостопански инвентар, женски и мъжки носии от края на XIX и началото на XX век, тъкани /килими, черги, месали, хасъри /рогозки/, престилки, възглавници, торби/, плетени чорапи, златни и сребърни украшения от началото на XX век /гердани, поваси /колани/, обеци, монети и др./ и др. експонати.

Музей на село Лозен

В музея се организира демонстрации на тъкане.

Всеки гост може да седне на стана и да тъче, преде, да магани памук и др.

При групово посещение музея организира представянето на обичая „Ирминден”, който е свързан с обредното приготвяне на подници в селото.

Днес този обичай е запазен и може да се види единствено в Лозен.

error: Content is protected !!